Help het Pauluskoor Amstelveen om belangrijke concerten op hoog niveau voor een groot publiek te kunnen blijven geven.

Sponsors gezocht…

Help het Pauluskoor Amstelveen om concerten op hoog niveau voor een groot publiek te kunnen blijven geven.

De door gemeente en andere instanties verstrekte subsidies zijn niet genoeg om deze ambitie te kunnen blijven waarmaken zonder daarbij de kosten van het concertkaartje te hoog te maken. Als bedrijf, maar ook als particulier kunt u ons daarbij helpen door middel van sponsoring.

Donaties
Als u wilt doneren kunt u een bedrag overmaken naar NL 11 INGB 0000 284905 t.n.v. Pauluskoor, o.v.v. donatie. 
Meer informatie bij de penningmeester

Adverteren in de programmaboekjes?
Onze uitvoeringen zijn een goede gelegenheid om uw bedrijf onder de aandacht van ons – voornamelijk Amstelveense – publiek te brengen. Bij iedere uitvoering trekken wij ruim 500 toehoorders. De afgelopen jaren heeft een groot aantal bedrijven dan ook in ons programmaboekje geadverteerd (klik HIER voor meer informatie m.b.t. tarieven en formats.)
Heeft u belangstelling om te adverteren? Neem contact op met de sponsorcommissie.

Het Pauluskoor Amstelveen wordt gesteund door o.a.:

Libris | Venstra
Partner van het Pauluskoor Amtelveen

Klik op het Venstra plaatje, bestel een boek en het Pauluskoor krijgt 8% van de opbrengst.
(exl. BTW en e-readers en studieboeken uitgezonderd)

Concerten van het Pauluskoo Amstelveen worden mede mogelijk gemaakt door steun van de gemeeente mstelveen
Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus steunen het Paulsukoor msteleevn