Sponsors gezocht

Help het Pauluskoor Amstelveen om concerten op hoog niveau voor een groot publiek te kunnen blijven geven.

Help het Pauluskoor Amstelveen om belangrijke concerten op hoog niveau voor een groot publiek te kunnen blijven geven.

De door gemeente en andere instanties verstrekte subsidies zijn niet genoeg om deze ambitie te kunnen blijven waarmaken zonder daarbij de kosten van het concertkaartje te hoog te maken. Als bedrijf, maar ook als particulier kunt u ons daarbij op verschillende manieren steunen:

Donaties
Als u wilt doneren kunt u een bedrag overmaken naar NL 11 INGB 0000 284905 t.n.v. Pauluskoor, o.v.v. donatie. Meer informatie bij de penningmeester.

Adverteren in de programmaboekjes
Onze uitvoeringen zijn een goede gelegenheid om uw bedrijf onder de aandacht van ons – voornamelijk Amstelveense – publiek te brengen. Bij iedere uitvoering trekken wij ruim 500 toehoorders. De afgelopen jaren heeft een groot aantal bedrijven dan ook in ons programmaboekje geadverteerd (klik HIER voor meer informatie m.b.t. tarieven en formats.) Heeft u belangstelling om te adverteren? Neem contact op met de sponsorcommissie.

Sponsorkliks
Kijk HIER voor meer uitleg over de mogelijkheden om gratis het Pauluskoor te sponsoren door via de Sponsorkliklink van het Pauluskoor bij uw online winkels in te loggen.

Boeken bestellen via Libris | Venstra, Partner van het Pauluskoor Amstelveen
Klik op het Venstra plaatje, bestel een boek en het Pauluskoor krijgt 8% van de opbrengst.
(exl. BTW en e-readers en studieboeken uitgezonderd)

Het Pauluskoor Amstelveen wordt tevens gesteund door o.a.:

Concerten van het Pauluskoo Amstelveen worden mede mogelijk gemaakt door steun van de gemeeente mstelveen
Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus steunen het Paulsukoor msteleevn