Bestuur

Bestuur van het Paulukoor Amstelveen 2021

Het Pauluskoor Amstelveen heeft op dit moment een 5-koppig bestuur dat de functies als volgt verdeeld heeft:

Voorzitter: vacature
Secretaris: Jos̩ Geijsel РKolk
Penningmeester: Jeroen van Goudoever
Algemene bestuursleden: Mirjam Reitsma, Simone Evenhuis en René Klok