Contact

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat (José Geijsel-Kolk)
Email: secretariaat.pauluskoor@gmail.com
Tel: 06 24509535
Postadres: Augustinuspark 1, 1185 CN Amstelveen

Voor zaken met betrekking tot financiën kunt u zich wenden tot de penningmeester (Jet Hemrica)
Email: penningmeester@pauluskoor.nl
Tel: 06 54635704

Voor informatie over sponsoring kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie (Anneke Wagner).
Email: sponsoring.pauluskoor@gmail.com
Tel.: 06 28740017

Voor zaken met betrekking tot de website kunt u zich wenden tot het webbeheer (Anneke Wagner)
Email: pauluskoor.web@gmail.com
Tel.: 06 28740017