Corona prikbord

KERSTGROET VAN MARCEL
20 december 2020

_______________________________
BERICHTEN VAN MARCEL


Van:
Marcel Joosen <m.c.joosen@gmail.com>
Onderwerp:Berichten aan mijn koren (incl. oefenbestanden)
Bericht week 14

Lieve mensen!
Dit 14e weekbericht is het laatste voor de zomervakantie. Het is een wat ander weekbericht, juist vanwege deze “laatste”, voordat we zoals alle jaren, elkaar even een periode niet ontmoeten. Op een laatste repetitie is het ook altijd wat losser, we herhalen dan een en ander en sluiten vaak af met een hapje en een drankje. Dit weekbericht is wat “losser” in die zin, dat er geen nieuwe oefenstof is opgenomen. Wel nog wat links naar mooie muziek, muziek die er voor mij toe doet!
Komende week woensdag en donderdag ga ik nog velen van u ontmoeten op de jaarsluitingen in Alkmaar en Enkhuizen. Ik kijk er naar uit om u weer te zien en te spreken. Zo’n weekbericht heeft immers in dat opzicht beperkingen. We missen elkaar gewoon!
De weekberichten waren heel fijn om te maken. Aanvankelijk gedacht voor een paar weken, groeide het uit tot drie maanden. Veel oefenstof is langsgekomen en dat is goed ook. Niet oefenen en onderhouden van de stem is achteruitgang. De spieren moet je trainen!
De versoepelingen die premier Rutte de afgelopen week aankondigde hadden ook betrekking op koren en koorzang. We mogen weer samen zingen! Ik deed een vreugdedans! Vanzelfsprekend volgt er voor de koren nog een specifiek protocol. Maar we mogen weer en begrijpen allemaal dat dit niet direct op de manier is, zoals we tot begin maart onze repetities deden. Ik hoorde het realisme hierover bij u voluit terug in de bijeenkomsten/vergaderingen bij de diverse koren. We hebben ook nog de tijd om een en ander uit te werken. Laten we met zorg voor elkaar de draad weer oppakken. Ik heb er enorm zin in!

Voor nu wil ik u een heel goede zomer wensen, genietend van alle moois wat dit jaargetijde ons biedt. Dank voor alle mooie dingen welke we het afgelopen koorjaar beleefden en de steun die ik voelde vanuit de reacties van vele koorleden in de afgelopen drie maanden.

Hartelijke groet en blijf gezond!
Marcel
________________________
Mooie muziek:
Rossini: opera Guglielmo Tell olv. Riccardo Chailly, met Sherrill Milnes, Mirella Freni, Luciano Pavarotti, Nicolai Ghiaurov, Ambrosian Opera Chorus.
Ook op YouTube.
Rameau: Le Grand Théatre de l’amour Met sopraan Sabine Devieilhe olv. Alexis Kossenko
Op YouTube.
Gerswhin: pianoconcert in F (en meer). Met Jean-Yves Thibaudet, Baltimore Symphony Orchestra olv. Marin Alsop
Op YouTube.
_________________________________________________________________

Bericht week 13
Lieve mensen,

Deze week was er veel te doen bij drie van mijn koren. Dat beviel me, kan ik u zeggen. Op maandagavond was er de Online Pauluskoor Meeting, waarin we spraken over de afgelopen maanden, de huidige situatie en er door veel leden werd uitgesproken hoezeer ze het koor, elkaar, missen. Ook werd er daarna gefilosofeerd over “hoe nu verder”.
Dinsdagavond was er de fysieke bijeenkomst van Soli Deo Gloria In de Oosterkerk Hoorn, waarbij het koor in drie groepen na elkaar aanwezig was, volgens protocol van de Oosterkerk en dit verder uitgewerkt met Soli, voor deze specifieke situatie. Woensdagavond had ik een vergadering met het bestuur van Stem en Snaren in de vertrouwde Nutszaal te Enkhuizen. We spraken daar over de invulling van een soortgelijke bijeenkomst als in Hoorn.
Op deze avonden werd door velen de wens uitgesproken om na de zomervakantie weer iets te kunnen/mogen doen. Duidelijk was ook, dat we daar nu nog niet met zekerheid uitspraken over kunnen doen. Immers, we moeten de resultaten van de huidige onderzoeken nog afwachten. Wel is het logisch dat we alvast in mogelijke scenario’s denken inzake een herstart. Erg fijn te merken, dat velen gemotiveerd zijn om creatief en met zorg voor elkaar, naar mogelijkheden te zoeken. Daarbij begrijpt een ieder, dat het bij een herstart niet van de vloer op zolder zal zijn.
In alle branches zie je een voorzichtig beginnen met kleinere aantallen en capaciteit dan we gewend waren. Ook bij een herstart van de koren zal dit ongetwijfeld zo gaan. Dat is de uitdaging die we met elkaar aangaan en waarbij we u allen nodig hebben!
In dit weekbericht is het muziekstuk van de week de 2e Grote Mis van Anton Bruckner. Ook studiemateriaal

Hartelijke groet, Marcel

___________________

Voor Het Pauluskoor

Wat was het goed om elkaar deze week digitaal te ontmoeten! Fijn dat het bestuur dit georganiseerd heeft. Heel fijn ook om ideeën en meningen vanuit het koor te horen. Ik vond het zeer motiverend om zoveel creativiteit en zorg voor elkaar te ervaren.
Deze week gaan we verder met Dvorak’s Mis in D. Uit het eerste deel studeren we verder vanaf de Christe inzet. (=middendeel) De oefenbestanden vindt u in het vorige weekbericht, (12) Verder het prachtige Muziekstuk van de week, bladmuziek van het Christe en nog meer oefeningen.
Veel succes!
________________
Muziekstuk van de week
Deze week kies ik Bruckner’s 2e grote mis in e mineur als muziekstuk van de week. Het werk is geschreven voor achtstemmig gemengd koor en 15 blazers. Gecomponeerd in opdracht van de bisschop van Linz. In 1869 vond de première plaats bij gelegenheid van de voltooiing van de bouw van een nieuwe kapel van de Maria Dom. Bruckner bleef in latere jaren aan het stuk werken om verbeteringen door te voeren. De 15 blazers zijn als volgt verdeeld: 2x hobo, 2x klarinet, 2x fagot, 4x hoorn, 2x trompet en 3 trombones.
De muzikale basis van het werk is volledig vanuit de traditie van de kerkmuziek. Zo herken je de Gregoriaanse stijl. Het Kyrie is grotendeels a-cappella. Het Gloria eindigt met een fuga. In het Sanctus gebruikt Bruckner een thema uit Palestrina’s Missa Brevis.
Ik beluisterde het werk vorige week en was zo onder de indruk van de schoonheid en oprechtheid van de compositie. De blazers helemaal in dienst van de zang. Een wonderlijk mooie instrumentatie, zoals Stravinsky in zijn Psalmensymfonie.
Ik kende deze mis nauwelijks, maar vind het een enorme verrijking in mijn kennis van composities.
Ik wens u veel luistergenot toe!

Over Bruckner: Anton Bruckner Wikipedia
Opname YouTube.
Spotify: Bruckner mass in e minor and motets Collegium Vocale Gent

En tot slot de link naar alle onderdelen.
____________________________________________________
Bericht week 12

Lieve mensen!

De afgelopen week was het zo fijn om weer muzieklessen aan mijn leerlingen te hebben gegeven. Heerlijk om weer samen met anderen muziek te maken! Een pril begin, maar met de nodige voorzorgsmaatregelen wel weer echt een begin. De leerlingen die zingen, doen dit achter raamfolie, in ieder geval zolang er nog onderzoek gedaan wordt naar een mogelijk verband tussen zingen en corona.
Ik bleek eigenlijk degene die er het meest aan moest wennen; voor de leerlingen woog het meest, dat ze weer op weg waren naar “normaal”. Ze vonden het zonder uitzondering fijn.
Het is een tijd waarin we met verstand naar mogelijkheden moeten zoeken. Dat is ook voor de korensector het geval. Gelukkig zijn de overkoepelende korenorganisaties daarmee bezig, maar ook koorbesturen, koorleden, dirigenten en natuurlijk de nodige onderzoeksinstituten. Vaak is er voor ieder koor de eigen specifieke situatie.
Als we daar als leden, bestuur, dirigent en zaalverhuurder een actieve, creatieve en verantwoorde manier van handelen in weten te vinden, zullen we naar mijn overtuiging in de prachtige korensector de huidige situatie te boven komen en met meer enthousiasme en dankbaarheid dan ooit onze passie voortzetten.

Hartelijke groet, Marcel

____________

Voor het Pauluskoor
Deze week als studiemateriaal voor een mogelijk klein concert het komende jaar, het (1e)Kyrie-uit de Mis in D van Antonin Dvorak. We voerden dit werk uit in 2003 en 2012. De opening is zo fraai, dat ik dit deel graag wil opnemen in het programma voor een mogelijk klein concert het komende jaar. Velen van u hebben het klavieruittreksel. Voor de koorleden die dat niet hebben is er een fotobestand van dit deel in de link te vinden evenals oefenbestanden en een opname van het hele werk.
Natuurlijk ook weer stemoefeningen en uitgebreid verder over mijn muziekkeuze van vorige week.

Veel succes!

Opname hele werk:
Spotify: Dvorak mis in D
YouTube

___________

Muziekstuk van de week:
Week 12, vervolg bespreking Das Buch mit sieben Siegeln-Franz Schmidt

Hieronder volgt informatie uit het schrijven van De componist, bij gelegenheid van de première van het werk op 15 juni 1938 te Wenen.

Voor zover mij bekend is de poging, de totale Apocalyps op muziek te zetten, nog niet eerder gedaan. Delen eruit overigens wel. Toen ik aan deze enorme onderneming begon, realiseerde ik mij, dat ik volledig trouw moest blijven aan de oorspronkelijke tekst. Echter wel op een manier, dat de welhaast niet te overziene dimensie ervan, tot voor de toehoorders begrijpelijke proporties moest worden gebracht. De enige plaats waar ik afweek van de letterlijke tekst is, dat ik de brieven van Johannes aan de 7 Gemeenten, tot een begroetingsrede samenbracht.
Verder hield ik mij aan het origineel: de roeping van Johannes door de Heer, zijn verschijning voor de troon, de huldigingsceremonie, het boek in de hand van de Heer, het visioen van het Lam, het aanvaarden van het boek door het Lam.
In de aansluitende korte dankdienst wordt de akte met een “Proloog in de Hemel” afgesloten.
In het volgende deel verbreekt het Lam de eerste zes zegels: de geschiedenis van de mensheid wordt vooruit verteld. Na hoopvolle verbreiding van het Christendom en de christelijke leer door de witte ridder (Jezus Christus) en zijn hemelse heerscharen, vervalt de mensheid in duisternis en waanzin; de bloedrode ridder trekt over de wereld met zijn helse hulptroepen en stort de mensheid in een totale oorlog. De derde (zwarte) en vierde (vale) apocalyptische ridders tonen de gevolgen van deze strijd: hongersnood en pest. De mensheid is voor het grootste deel ten onder gegaan en in radeloosheid weggezonken. Nog een klein aantal blijft trouw aan het geloof. Bij het openbreken van het vijfde zegel verschijnen de zielen van de martelaren en slachtoffers van misdaden tegen de mensheid. Zij roepen om gerechtigheid en vergelding. De Heer moedigt ze aan trouw te blijven en doet de belofte van gerechtigheid op de Dag van het Laatste Oordeel. Daar het grootste deel van de overgeblevenen volhard in een zondig bestaan, dood de Heer hen door aardbevingen, overstromingen en branden. Dit wordt duidelijk bij het openbreken van het zesde zegel.
Hiermee is het eerste deel ten einde.
Het tweede deel begint met de grote stilte in de hemel, welke bij het openbreken van het zevende zegel ingetreden is. In deze stilte vertelt Johannes de geschiedenis van het geloof en haar kerk, van de strijd tegen de vereerders van de duivel en zijn valse leer en de uiteindelijke overwinning. Na het grote zwijgen in de hemel, dat voortduurd tot het einde van al wat met het aardse verbonden is, bereiden de zeven Bazuinengelen het gruwelijke appel voor de Jongste Dag voor. Johannes bericht hier vrij kort, doch zeer indringend over. Hij zegt dat de grote verandering is aangebroken. Over de nieuwe aarde en de mensen die eeuwig leven en over een nieuwe hemel. De Heer spreekt met de zuiveren van geest, dat Hij met hen wonen zal, dat zij zijn kinderen zijn en hij hun vader.
Nadat de gelouterden de Heer gedankt en hulde gebracht hebben, sluit Johannes zijn Openbaring met een kort afscheidswoord.
Ik (componist) heb mij vrijwel overal aan de tekst van Johannes gehouden en enkel en alleen benadert vanuit een diep religieus gevoel en als kunstenaar. De kunstenaar in mij deed Johannes in mijn compositie een jonge, krachtige man zijn, terwijl hij in werkelijkheid al behoorlijk op leeftijd moet zijn geweest toen hij zijn Openbaring schreef.
De tekst is leidend in mijn compositie. Daarom is het vocale aandeel primair. Het orkest heeft weliswaar geen kleine rol, maar staat altijd in dienst van de tekst. Het orkest begeleidt in hoog-dramatische stijl, maar heeft geen zelfstandige, symfonische rol, zoals voor-en tussenspelen. Dit laatste is voorbehouden aan het orgel. Het orgel heeft een zelfstandige rol en is geen onderdeel van het orkest.
De verdeling van de zangpartijen is in grote lijnen als volgt: Johannes (tenor), die tussen de begroeting en het afscheid zijn Openbaring voordraagt. Hij wordt daarbij ondersteund door vier solisten en koor. De ene keer treden zij handelend op, de andere keer zijn zij medeverteller.
Van de solopartijen is de Stem van de Heer (bas) de meest prominente. Deze Stem klinkt drie keer: aan het begin, dan in het eerste deel om de rust te doen terugkeren in de hemel na de daar ontstane strijd. Tenslotte horen we de Stem van de Heer in het tweede deel bij de verkondiging van de boodschap van heil en genade. Naast diverse kwartet en ensemble delen (bijvoorbeeld als engelen), hebben de solisten in het eerste deel twee duetten te zingen: die van moeder en dochter (sopraan en alt) en dat van de beide overlevenden op het slagveld (tenor en bas). Het koor, met een fraaie verdeling van koordelen door de hele compositie, heeft de volgende belangrijke delen: in de Proloog het visioen van het Lam (met tenorsolo), voorts het slotkoor. In het eerste deel: der König der Könige; de oorlog; het oproer in de hemel; de ondergang van de wereld. In het tweede deel: het appèl voor de Jongste Dag (quadrupelfuga-fuga met vier thema’s) en tot slot het Halleluja.
Deze beknopte uitleg draagt ertoe bij het werk bij het eerste beluisteren toegankelijker te maken. Als het met mijn compositie lukt, deze tekst, welke zijn gelijke niet kent en waarvan de actualiteit na al die eeuwen zo groot is als op de eerste dag, de toehoorder dichterbij te brengen, dan zal dat mijn grootste beloning zijn.

Tot zover de uitleg van Franz Schmidt. Ik hoop dat u, nadat ik in het vorige weekbericht vroeg een paar delen te beluisteren, nu het hele werk gaat beluisteren met de bewondering waarmee ik dat ook doe.

Veel luisterplezier!
Tot slot de link naar alle onderdelen
Nagekomen: HIER een betere versie van het Kyrie
_____________________________________________________

Bericht week 11
Lieve mensen,
De afgelopen week heb ik eindelijk weer muziek gemaakt met anderen. Live! Natuurlijk met verstand en voorzorg, maar wat fijn dat er dan toch mogelijkheden zijn! Ik hoop u daar de komende weken meer over te schrijven.
Verder was ik deze week zelf zeer onder de indruk van het “Muziekstuk van de week”. Zo bijzonder dat dit werk-Das Buch mit sieben Siegeln van Franz Schmidt-mij na jaren te binnen schoot en weer zoveel indruk op mij maakte, dat ik het graag met u deel.
Verder natuurlijk de oefenbestanden zoals u inmiddels bent gewend.

Hartelijke groet, Marcel

Voor het Pauluskoor
In dit 11e weekbericht gaan we verder met het werk van de vorige week: Stravinsky-Ave Maria.
We zingen nu onze eigen stem in de twee stemmig ingespeelde pianopartij.
Natuurlijk ook weer stemoefeningen en een groots muziekstuk van de week.
Veel succes!
 _______
Muziekstuk van de week
Het muziekstuk van deze week is van de Oostenrijkse componist Frans Schmidt. (1874-1939) Naast componist was hij cellist en pianist.
De pianolessen kreeg hij van zijn moeder, vooral de werken van Bach vormden het studiemateriaal. Hij werd geboren in Pressburg, toen nog gelegen in het Oostenrijks-Hongaarse rijk; tegenwoordig is dat Bratislava in Slowakije. In 1888 verhuisde hij naar Wenen om daar te gaan studeren aan het conservatorium. Een van zijn docenten was Anton Bruckner. In 1896 studeerde hij cum laude af.
Hij werd cellist bij de Weense staatsopera, waar hij tot 1914 speelde, dikwijls onder Mahler.
Hij was een kundig docent en leidde talrijke musici, dirigenten en componisten op.
Schmidt componeerde symfonieën, cantates, orgelwerken, 2 opera’s en het oratorium Das Buch mit sieben Siegeln. (1935-1937) Een werk voor solisten, koor, orgel en orkest, op tekst naar het Bijbelboek Openbaring van Johannes. De première vond plaats in Wenen, in 1938.
Het oratorium Das Buch is wel het meesterwerk van Frans Schmidt, al zijn er ook andere werken van hem die daarvoor in aanmerking komen. Bijvoorbeeld de opera Notre Dame en zijn vierde symfonie welke hij schreef naar aanleiding van de dood van zijn dochter. Dit werk gaf hij de ondertitel Requiem mee.
Het onderwerp van Das Buch mit sieben Siegeln is het Boek der Openbaringen van Johannes, waarin onder andere de opstand in de hemel, het wereldeinde, het Laatste Oordeel, en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde worden behandeld. In een fantastisch gekozen idioom laat Schmidt de gebeurtenissen aan ons voorbijtrekken. De tenor fungeert als evangelist in een geweldige glansrol. Via de stem van een bas laat God zich horen op cruciale momenten. De andere solisten en het koor hebben een bespiegelende rol.
Door de periode waarin het werk is gecomponeerd, krijgt het werk een welhaast visionaire lading. De muziek is enorm beeldend en kent zowel overweldigende, alsook plechtige en ontroerende momenten. Schmidt componeert in een koortraditie die begint bij Bach en Händel, dan verder loopt via Haydn (Schöpfung) , Mendelssohn (Elias en Paulus), Brahms (Requiem) en Bruckner en eindigt bij Franz Schmidt.
(Bovenstaande tekst met dank aan Gerard Scheltens)

Ik leerde dit werk kennen in 1980. Mijn docent koordirectie aan het Sweelick conservatorium studeerde het werk met zijn twee Oratoriumverenigingen in Heemstede en Zaandam. Ik was daar pianist bij de repetities. Wat een intensief en geweldig project vond ik het en wat bewonderde ik mijn docent Jan Pasveer, dat hij het aandurfde om dit werk op het repertoire te zetten. En voor mij geldt nog altijd, dat de schat aan ervaring toen opgedaan, groter was dan een conservatoriumstudie kan bieden. Dat hij dit werk toen-de koren hadden veelal een minder artistiek niveau dan tegenwoordig en zeker ook minder hedendaagse repertoire kennis-met veel enthousiasme en nog meer geduld tot een behoorlijk niveau wist te tillen: chapeau!
Hoeveel je kunt bereiken met een amateurkoor dat er voor gaat is iets wat mij toen is ingeprent.
Wat waren de uitvoeringen in Haarlem en Zaandam (Bullekerk) spannend en imposant. Wat was de tenor David Johnston super!
Ik wist niet meer, dat het concert voor de radio was opgenomen. Zo leuk dat ik de oude aankondiging van de radiouitzending deze week tegenkwam in de partituur van Das Buch. De partituur van Jan Pasveer, welke ik ter hand nam bij de voorbereiding van de keuze van het muziekstuk van de week. Die partituur, met zijn aantekeningen, kreeg ik na zijn overlijden van zijn vrouw.
Het werk vraagt bij beluistering de nodige aandacht, ook om vertrouwd te raken met het muzikale idioom. Daarom deze week om te luisteren nog niet het volledige werk, maar de eerste 6 tracks van de spotify opname, of de eerste 20 minuten van de YouTube opname die ik meestuur in de link. Volgende week ga ik dan wat verder in op het werk, aan de hand van wat Franz Schmidt daar zelf over schreef.

Veel luisterplezier!

YouTube.    
Spotify.       Franz Schmidt Das Buch mit sieben Siegeln Kristjan Järvi (Chandos label)

Tot slot de link naar alle onderdelen
.
_____________________________________________________
Bericht week 10

Lieve mensen
Hier is het tiende weekbericht. Deze week weer met stemoefeningen en partijen om te studeren. Ook is er het muziekstuk van de week; Handel’s oratorium Israel in Egypt.
Na het Pater Noster van vorige week, studeren we deze week nog zo’n fraai kort werk van Stravinsky: Ave Maria. In de link vindt u de oefenbestanden en de bladmuziek.
Voorts zijn er deze week ook weer stemoefeningen.

Veel succes.

Luistervoorbeeld:
Stravinsky: Ave Maria van The Choir of Christ’s College, Cambridge

Ik wens u mooie Pinksterdagen toe en veel luisterplezier met Handel.
Hartelijke groet, Marcel

Muziekstuk van de week
Deze week heb ik als muziekstuk van de week het oratorium Israel in Egypt van Handel gekozen. Samen met The Messiah behoort dit oratorium tot zijn best geschreven oratorium repertoire. Totaal verschillende werken. Verschillend vooral in koorbehandeling. In The Messiah is er een enorme balans in de koor en solo delen. In Israel is het een aaneenschakeling van vaak massieve koordelen en is er minder plaats voor solo delen.
Ik hoorde dit werk tijdens mijn conservatorium opleiding voor het eerst. Het maakte direct diepe indruk op mij. Een groots koorwerk met zoveel zeggingskracht! Hier hoor je werkelijk een groots componist! Helaas heb ik dit oratorium nog nooit zelf gedirigeerd, maar ik hoop beslist nog eens de kans te krijgen.Israel in Egypt heeft trouwens samen met Messiah als belangrijk voorbeeld gediend voor Mendelssohn bij het componeren van zijn oratoria.

Over het werk:
Aangenomen wordt dat het libretto geschreven is door Charles Jennens. Dit was ook de librettist van The Messiah. Hij gebruikte passages uit het Oude Testament en de psalmen.
De première vond plaats in het King’s Theatre Londen (1739)
De première was geen succes, vooral omdat het publiek de aria’s miste. Handel herschreef het werk razendsnel en kwam aan de wens van het publiek tegemoet. Het kooraandeel werd kleiner en er werden aria’s in de Italiaanse stijl ingevoegd.
In 1739 ging overigens eerst Handel’s oratorium Saul in première in King’s Theatre en componeerde hij voor datzelfde jaar Israel. Hij schreef Israel in exact één maand, oktober 1738.
Bij het componeren van Israel deed Handel overigens iets wat zeer gebruikelijk was in die tijd: hij hergebruikte muziek uit zijn eerdere composities en bewerkte muziek van andere componisten.
De kracht van het werk zit in de enorm expressieve koordelen. Het verhaal is natuurlijk fantastisch en als componist kun je je helemaal uitleven in de zeven plagen en de doortocht door de Rode Zee en de golven die de achtervolgers verzwelgen.
Het is daarom echt aan te raden om het werk met de hieronder meegestuurde tekstlink te beluisteren.
Heel veel luisterplezier!

Tekst
Opname:
Spotify: Handel: Israel in Egypt (excerpts) Sir Malcolm Sargent
YouTube:

Tot slot de link naar het complete weekbericht en de oefeningen:
_______________________________________________________
Bericht week 9

Lieve mensen!

In de afgelopen week hoorden we premier Rutte een aantal versoepelingen afkondigen. Laten we daar met elkaar moed uit putten. Voor de koren betekent het echter nog steeds dat we moeten afwachten op uitslagen van meerdere onderzoeken naar eventuele risico’s en hoe daar mee om te gaan.
Ik blijf vol vertrouwen en kan en wil me een leven zonder zingen niet voorstellen. Daarom deze week een zangeres als hoofdpersoon in het muziekstuk van de week. Verder natuurlijk het nodige oefenmateriaal.


Veel plezier met dit weekbericht! 

Voor het Pauluskoor

Deze week vindt u in de link bladmuziek van het Pater Noster (Onze Vader), een compositie van Igor Stravinsky. Ook is er een item waarin ik de tekst alleen heb ingesproken.
Verder oefenbestanden per stemgroep, maar ook van sopraan en alt samen, evenals een combinatie van tenor en bas. Tot slot van al dit oefenmateriaal een op de piano gespeelde vierstemmige versie waarbij u uw eigen partij kunt meezingen.
Tot nog toe zijn er in alle weekberichten stemoefeningen meegestuurd. Deze week geen nieuwe oefeningen. In plaats daarvan herhalen we de oefeningen uit vorige berichten. Er zijn er vast bij, die nog wat extra aandacht kunnen gebruiken!

Link

Veel succes!
Groeten Marcel

_______________________________________________________
Bericht week 8

Lieve mensen,

In dit 8e weekbericht weer volop oefenbestanden en informatie over het muziekstuk van de week.
Het is een week waarin ik weer, na lange tijd, de eerste leerlingen heb ontvangen. Met alle voorzichtigheid, vanzelfsprekend. Fijn om weer te kunnen starten, maar ook een gekke ervaring om met raamfolie tussen de leerling en mij te werken.
Zo worden de weken weer wat drukker en dat is prettig, al moet ik nog gaan ervaren of het me uiteindelijk goed voelt.
Verder hoop ik dat u het goed maakt en weer plezier zult beleven aan de inhoud van dit weekbericht.

Hartelijke groet, Marcel

Voor het Pauluskoor
Naast de stemoefeningen vindt u deze week ook een link naar een opname van de Carmina Burana. We studeren deze week het eerste deel. Het Pauluskoor voerde dit werk uit op 4 november 2016 in de Augustinuskerk. Het studeren is zeer goed te doenmet bijgevoegde opname. De tekst is is lastige in dit deel.

YouTube Carmina Burana olv. Seji Ozawa. Heerlijke opname om te luisteren, maar zeker ook om te zien!

Veel succes

Tot slot link naar alle links in het gehele bericht:

________________________________________________________
Bericht week 7

Lieve mensen!

Nog niet eerder heb ik zoveel belangstelling gehad op mijn verjaardag. Koorleden hebben mij werkelijk overstelpt met felicitaties door het sturen van mail, whatsapp, telefoon en heel veel kaarten. Ook waren er fraaie bloemen en prettige flessen, welke aan de deur bezorgd werden.
Kortom, ik had een drukke heel mooie dag! Wat een enorme verrassing en wat hartverwarmend! Heel hartelijk dank!! Een verjaardag om niet te vergeten.

We zijn sinds mijn vorige weekbericht 2 weken verder en 2 weken verder verwijderd van onze laatst gehouden koorrepetitie. Wat voelt mij dat inmiddels lang geleden en wat mis ik ze en wat mis ik u!
Wel genieten we van het vele mooie weer. Het nodigt uit tot veel buiten zijn en lange wandelingen of fietstochten. De conditie moet immers op peil blijven en liefst verbeteren!!
Ook kleinzoon Daan geeft enorm veel plezier.

Over dirigenten:
Deze week las ik een deel uit het boek “Dirigenten en nog meer dirigenten” van Roland de Beer, uitgegeven bij Meulenhoff. Hij schreef het boek in 2003 en het gaat over de grote dirigenten uit de 20ste eeuw. Erg leuk om te lezen en fijn geschreven. In de link vindt u een paar bladzijden uit het boek, welke ik graag met u deel. U kunt op You Tube ook 2 prachtige documentaires over grote dirigenten in zijn geheel bekijken. Veel historisch beeldmateriaal. Ik geef hieronder de links naar You Tube.
The art of conducting-Legendary Conductors of a Golden Era
En oudere opnames:
The art of conducting- Great Conductors of the Past

Muziekstuk van de week:
Het muziekstuk  van de week is het Stabat Mater van Steve Dobrogosz (geb. 1956)
Zeker in de week waarin we herdenken, dat de Bevrijding 75 jaar geleden een feit was, een toepasselijk werk.
De tekst van het Stabat Mater is voor veel componisten een inspiratiebron geweest. Denk bijvoorbeeld aan Pergolesi, Rossini, Haydn, Dvorak, Duruflé en Jenkins.
Het Stabat Mater is een van de beroemdste Latijnse gebeden uit de de Middeleeuwen. In de 15e eeuw werd de tekst in de misliturgie opgenomen. In die tijd als Gregoriaans gezang getoonzet.
Steve Dobrogosz is een Amerikaanse componist, songwriter en pianist. Hij studeerde aan het Berklee College of Music in Boston, maar verhuisde daarna naar Stockholm (1978) waar hij nog altijd werkt. Zijn Stabat Mater (2012) is geschreven voor koor (SATB) alt en tenor solo, piano en strijkers. Naast dit Stabat Mater schreef hij ook een heel fraai Requiem.
Het werk kunt u beluisteren via onderstaande links.
YouTube
Spotify: Dobrogosz Stabat Mater
Ik hoop dat u er plezier aan beleefd en wens u een goede week toe.

Marcel Joosen
________________________________________________________
Bericht week 6

Lieve mensen!

Ik schrijf dit weekbericht 6 kort na de persconferentie door premier Rutte en de heer van Dissel. Uit alles is duidelijk, dat we als samenleving geduld moeten hebben. Dat geldt ook voor uw hobby en mijn vak: Samen muziek maken. Dat is wat u en ik immers zo fantastisch vinden aan het repeteren en concerteren. We doen het Samen! Ik heb dat altijd het mooiste aan mijn vak gevonden; dat ik samen met anderen vanuit het niets tot een prachtig concert om.

Mijn schoonmoeder was altijd een buitengewoon enthousiast koorzanger. Zij vertelde mij ooit, dat zij samen zingen, samen muziek maken, iedere keer weer ervaart als een wonder. Ze heeft gelijk. Des te spijtiger dat we nu niet in staat zijn om samen muziek te maken.

Ik hoop met mijn wekelijkse bijdrage toch het samen muziek maken en beleven bij u warm te houden. Daarom vindt u ook deze week weer het nodige in de link.
Natuurlijk is er weer het muziekstuk van de week. Deze week heb ik gekozen voor Maria de Buenos Aires van de Argentijnse componist, bandeonist en tanguero (tango muzikant) Astor Piazzolla (1921-1992) Hij ontwikkelde een nieuwe tango benadering. Velen van u kennen ongetwijfeld zijn Libertango of zeker Adiòs Nonino, (vaarwel lieve opa) wat werd uitgevoerd bij het huwelijk van Willem Alexander en Maxima. Op Wikipedia vindt u een uitgebreide biografie.
Piazzolla noemde Maria de Buenos Aires een  “Tango Operita”.
De korte inhoud:
Het werk draait allemaal om Maria die op een slecht moment geboren wordt “wanneer God dronken is” en terecht komt in de prostitutie wereld van Buenos Aires. Zij stelt zichzelf voor in het heerlijke 4e deel “Yo soy Maria” (ik ben Maria)
Het is het verhaal van een getormenteerde ziel die verbannen wordt, maar daarna een nieuw leven vindt en begint, die zwanger wordt zonder dat er een man aan te pas komt en aanbeden wordt door haar eigen drie-koningen.
De tango leent zich uitermate goed tot het weergeven van passie, klaagzangen en
melancholie. Je wordt in deze muziek meegenomen in een maalstroom van emoties:
passioneel, vrolijkheid en verdriet.
In de link vindt u nog veel meer, bijvoorbeeld de Spaanse tekst met Engelse vertaling. Ook een link naar Spotify en een You Tube link, zo leuk om te zien!

Veel plezier met dit bijzondere werk!
Volgende week is er geen weekbericht ivm de meivakantie.

https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&amp;ogbl#inbox?projector=1
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_de_Buenos_Aire
https://worldconcerts.nl/wie-was-astor-piazzolla/

Voor het Pauluskoor
Bij dit weekbericht geen nieuwe compositie voor een matinee concert. De afgelopen weken hebben we veel nieuw of repertoire van enige tijd geleden gestudeerd, daarom deze week om alles eens te herhalen. Het 4e werk voor het concert is het Agnus Dei uit de Armed Man van Jenkins. Dat kent u!

Veel succes!
Hartelijke groet
Marcel

Via deze link komt u bij de oefenstof:
________________________________________________________
Bericht week 5

Lieve mensen,

Alweer weekbericht 5. Het schrijven naar mijn koren iedere week, is echt een vast onderdeel geworden in mijn weekprogramma. Iedere week samen met Karin op vrijdag het materiaal ordenen in mappen voor de verschillende koren. Zij is daar beter in dan ik en eerlijk gezegd heeft het digitale verkeer nooit mijn interesse gehad. Ik moet mijn achterstand daarin nu snel bijspijkeren en begin het zelfs leuk te vinden. Hoop wel dat deze manier van communiceren van voorbijgaande aard is en ik u spoedig weer in de ogen kan kijken!!|
De afgelopen weken zijn er veel stemoefeningen naar u gestuurd. Voor deze week ook weer, maar nu herhalen we de stof die u eerder heeft geleerd.
Mijn muziekkeuze van deze week betreft een compositie van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) gekozen heb ik voor het strijkkwartet (2x viool, altviool, cello) no.6 in f-mineur, opus 80. Mendelssohn schreef het kwartet naar aanleiding van het overlijden van zijn zus Fanny. Fanny was zijn lievelingszus en soulmate. Zij overleed in 1847. Dit strijkkwartet componeerde hij als Requiem voor Fanny. Twee maanden na het overlijden van Fanny overlijdt ook Felix.Wat jaren geleden heb ik bij Stem en Snaren in Enkhuizen een lezing over Mendelssohn gehouden. Dit naar aanleiding van een uitvoering van Elias. In de voorbereiding hierop maakte ik een verslag van zijn boeiende, rijk gevulde leven en zijn tomeloze inzet voor het brede muzikale leven in vooral Duitsland. Wat heeft Mendelssohn daar veel voor betekend!Ik stuur u in de bijlagen mijn aantekeningen.Veel plezier met het lezen van zijn levensloop en het beluisteren van zijn Requiem voor Fanny.
Dudok kwartet
Speciaal voor het Pauluskoor:
Voor het matinee concert heeft u in weekbericht 3 en 4 oefenmateriaal gehad van 2 werken van Ola Gjeilo.Een volgend programmaonderdeel is Cantique de Jean Racine van Gabriel Fauré.

In de link van dit weekbericht vindt u een verwijzing naar bladmuziek evenals ingezongen en gespeelde oefenbestanden.
Veel succes

Hartelijke groet Marcel

Via deze link komt u bij de oefenstof:

_________________________________________________________
Bericht week 4:

Lieve mensen,

Dit is alweer het 4e weekbericht, ondanks alles vliegt de tijd. Misschien is dat maar goed ook.

Deze week zitten we midden in de Passietijd. Met het Pauluskoor hadden we gehoopt de Matthäus Passion uit te voeren evenals afgelopen dinsdag met Soli Deo Gloria de Johannes Passion. Gelukkig is er voor beide uitvoeringen een nieuwe datum in 2021 gevonden.
In mijn muziekkeuze van de week had ik natuurlijk kunnen kiezen voor een van Bach’s Passionen of zelfs voor Matthäus èn Johannes. Ze zijn me immers beiden even dierbaar.
Echter, ik probeer met de door mij gekozen werken ook om u kennis te laten maken met minder bekende composities. Wellicht gaan ze door mijn keuze wat meer aandacht krijgen.

Deze week een werk van de Engelse componist Bob Chilcott. Hij componeerde zijn St. John Passion in 2013 voor koor, tenor (evangelist), sopraan, bas (Christus) en bas (Pilatus)
Het werk is geschreven voor het Wells Cathedral Choir en de première vond plaats in deze Wells Cathedral in 2013.
Je merkt overduidelijk dat Chilcott zelf een zanger is. Hij zong in Bach’s Passionen vaak de partij van de evangelist. Het werk duurt een uur. De solisten worden begeleid door een kleine strijkersgroep, brass kwintet. (2 trompetten en 3 lage blazers) Pilatus wordt begeleid door 2 trompetten, Christus door lage blazers en orgel. De koordelen zijn prachtig. Hij gebruikt de melodieën van bekende hymnes uit de passietijd, zoals Bach in de koralen.
Het werk vind ik zeer de moeite waard, de sfeer is erg fraai en boeiend.
In de opname met het Wells Cathedral Choir onder leiding van Chilcott, horen we een fantastisch zingend koor.

In de verwachting dat u gaat genieten van prachtige passiemuziek, wens ik u hoopvolle Paasdagen toe!

Hartelijke groet, Marcel

Link
Link

Bij weekbericht 4 voor het Pauluskoor

Na het Ubi Caritas van Ola Gjeilo, u vorige week toegestuurd in weekbericht 3, deze week een nieuw kort werk van deze componist: The Rose
Dit is het 2e nieuwe werk voor ons matineeconcert in het najaar.

Als u op internet zoekt naar Gjeilo the rose pdf vindt u de bladmuziek om voorlopig mee te studeren. Voor de uitvoering wordt het uiteraard aangeschaft.

Bijgaand vindt u geluidsbestanden om mee te oefenen. Veel Succes!!!!

Link

Link

Hieronder de link naar het volledige weekbericht:
______________________________________________________

Van: Marcel Joosen <m.c.joosen@gmail.com>
Onderwerp:Berichten aan mijn koren (incl. oefenbestanden)
Bericht week 3:

Lieve mensen,
Ik hoop dat u het goed maakt. Naast alle onzekerheden en angstige berichten, hoop ik dat het u goed doet om deze week weer een en ander van mij toegestuurd te krijgen. Het voelt voor mij in ieder geval fijn, om toch met mijn werk bezig te zijn en zo hoop ik dat het voor u goed is om zo nu en dan met uw hobby bezig te zijn en bij uw vereniging betrokken te blijven.
De oefeningen welke ik mee stuur zijn natuurlijk bedoeld om uw stem te onderhouden en vooral om er plezier aan te beleven. Er zit voor iedereen wel wat bij. Zo ook deze week weer mijn compositie van de week.
De komende weken zal er oefenmateriaal voor het eerstvolgende concert worden meegestuurd. Ingespeelde en gezongen partijen. Dan kunnen we over enige tijd weer op goed muzikaal niveau de draad weer oppakken.
Veel lees-luister-en zangplezier. 
Speciaal voor het Pauluskoor:
U vindt bij de geluidsbestanden van deze week de stempartijen ingespeeld en gezongen van Ubi Caritas, een compositie van Ola Gjeilo.
De bladmuziek kunt u zo op internet vinden, als u zoektermen invoert Ola Gjeilo Ubi Caritas. Uiteraard zullen we de muziek officieel aanschaffen, maar voor nu is dit de meest praktische manier.
Zo zullen we de komende tijden programma opbouwen voor een matinee concert. Naast nieuw werk zal er ook gekozen worden uit voor het Pauluskoor bekender repertoire. Het moet immers goed haalbaar zijn voor ons allen!!
Veel succes! 
Hartelijke groet, Marcel 

Oefenbestanden bij bericht week 3
______________________________________________________
Bericht week 2:
29 maart 2020
Lieve mensen,

Allereerst hoop ik dat u in goede gezondheid verkeert. In huize Joosen gaat het tot nog toe goed. We zijn bezig met wat meer gerichte invulling te geven aan de periode welke voor ons ligt. Karin en ik zijn bezig met het inspelen van zangoefeningen. Ook heb ik weer een muziekstuk van de week.Over mijn muziekkeuze voor deze week:
Ik heb gekozen voor het Pianotrio no. 2 van Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Over deze Franse componist, die ook een prachtig Requiem schreef, kunt u veel informatie vinden op Wikipedia. (aanrader)
Over het werk: Saint-Saëns schreef dit werk in 1892, 30 jaar na zijn eerste pianotrio. Het werk is geschreven voor piano, viool en cello. Zeer virtuoos gecomponeerd voor alle partijen.
De compositie is zo rijk geschreven, dat je werkelijk met een volwaardig concertstuk te maken hebt. Voor mij is dit een voorbeeld van een werk dat voor een heel kleine bezetting is gecomponeerd, maar wat zo groots is dat het op de luisteraar overkomt als een complete symfonie.
Saint-Saëns is zich ervan bewust, dat het een complex werk is en daarmee niet altijd eenvoudig voor de toehoorder. Het is een compositie waarin je het toppunt van vakmanschap hoort. Gestaag werkte er de hele zomer van 1892 aan.

Ik wens u heel veel luisterplezier en hoop dat u er net zo van geniet als ik steeds opnieuw weer doe.

Hartelijke groet, Marcel

De opname waarvoor ik heb gekozen op Spotify: Trio Wanderer Saint Saens piano trio 2
Ook op You Tube zijn diverse opnames te beluisteren.
______________________________________________________
Bericht week 1:
22 maart 2020
Lieve mensen,

Wat een goed initiatief om op deze manier contact met elkaar te hebben. Ik hoop enorm, dat het met de gezondheid van u en van uw naasten, goed gaat.
Wat een bizarre en angstige tijd maken wij mee. Onwerkelijk, dat was zeker de ervaring toen Karin en ik vanochtend vroeg in het Bakkumse duingebied liepen. Nog wel koud, maar met de volle zon ook al voorjaarsgevoel. Vooral toen we uit de wind heerlijk in de zon zaten.

Wat een abrupt einde aan de voorbereiding voor concerten de komende periode met alle vier mijn koren. Fijn om te zien, dat er voor een paar van die concerten al een andere datum is ingevuld en er zelfs al afspraken met orkesten en solisten gemaakt konden worden. Dit is helaas niet met alle concerten mogelijk. Daarover zult u geïnformeerd worden door uw bestuur. Het annuleren cq verplaatsen van concerten betekent veel werk voor uw bestuur en daarvoor mijn hartelijke dank.

Graag wil ik de komende tijd met regelmaat een bijdrage leveren in het contact hebben met elkaar. Het idee moet nog verder uitgewerkt worden, maar een begin is er.
De komende periode zal ik composities met u delen, welke voor mij hoogtepunten zijn in de muziekliteratuur.
Velen van u kennen ongetwijfeld Beethoven’s vioolconcert. Als kind hoorde ik dit werk met grote regelmaat. Mijn vader, die behoorlijk viool speelde, was er dol op en draaide de plaat vaak. Het werk had ik jaren niet meer gehoord, tot ik zo’n twee jaar geleden met mijn jongste dochter, naar een uitvoering ervan ging in het Amsterdamse Concertgebouw. Als violist Frank Peter Zimmerman. Wat een belevenis, wat een fantastische compositie, wat een geweldige violist. Sindsdien beluister ik het werk, net als mijn vader vroeger, met grote regelmaat. Het ontroert, geeft energie en maakt me blij. Geweldig!
Een fantastische compositie om, zeker in het Beethovenjaar, (nog) eens te beluisteren.

Lieve mensen, sterkte en alle goeds voor de komende tijd. Blijf gezond!

Hartelijke groet, Marcel

– Info over Beethoven: https://historiek.net/ludwig-van-beethoven-componist/72321/
– Info over het vioolconcert: https://www.hollywoodbowl.com/musicdb/pieces/4505/violin-concerto
– Opname: youtube Beethoven violin concerto orozco-estrada zimmermann
– Spotify: Beethoven violin concerto zimmermann jeffrey tate
– Aanrader:Bewegingstussendoortjes, cooking class, body percussion 2 op you tube
Ook leuk en goed om te oefenen, het is een basis oefening. De moeilijkheidsgraad gaat de komende weken omhoog!



Hieronder eerst “Dingetjes om te doen/lezen/bekijken etc.” En daar weer onder staan leuke/lieve berichtjes die het bestuur ontvangt.

________________________________________________________________
21 dec 2020:

Ruud Worm mailt ons:
Ook van mij een tip om on-line te zingen. Ik heb twee keer meegedaan met Hans Veldhuizen. Hij is een fantastische repetitor. Met hem heb ik ook gerepeteerd voor het Monster van Minos voor de Nationale Opera, wat helaas ook niet kon doorgaan.

Deze maand heb ik met hem de Messiah en het Weinachtsoratorium gezongen. Natuurlijk korte gedeelten, maar het was erg leuk. Hij zat in de Kleine Zaal met kerstversiering. Hij vertelt wat over de muziek, laat voorbeelden horen en studeert alle partijen vlot in. En dan kun je tenslotte een stukje vierstemmig meezingen met “orkestband”. Het kost en paar centen (€ 15 per uur), maar dan heb je ook wat.

https://www.concertgebouw.nl/concerten-en-tickets

Fijne Kerstdagen en een vrolijk immuun jaar!

Groetjes, Ruud
______________________________________________________

Een mooi initiatief van de Gemeente Amstelveen:Beleef cultuur online

Als het publiek niet de mogelijkheid krijgt om naar de cultuur toe te gaan, dan komt de cultuur wel naar het publiek! Dankzij de opgezette streamingsdienst zijn veel voorstellingen, optredens en rondleidingen door musea straks te vinden op Beleef Amstelveen. Hier worden livestreams en registraties van concerten en voorstellingen op geplaatst, zoals het online Diwali Festival op 7 november en TedX Amstelveen in P60 op 8 november. Daarnaast deelt Museum Jan online verhalen over de tentoonstelling op haar social media en geeft Platform C online lessen.
______________________________________________________
Mirjam vond een oplossing voor ons: Allemaal een kooruniform aan!

______________________________________________________

Beelke, Anne en Hanneke groeten (op 2 juni) iedereen van het Pauluskoor vanaf een mooi picnic plekje aan de Amstel.
______________________________________________________
Hielke Eijtinger stuurde een video om vrolijk van te worden. Het One Voice Childen’s Choir zingt ‘Memories’.
______________________________________________________
Koornetwerk Nederland verbindt de kleurrijke koorwerelden in Nederland..
Met ruim 1,7 miljoen samenzingende Nederlanders, waarvan meer dan de helft -amateurs en professionals- in georganiseerd koorverband, is de Nederlandse koorsector veruit de grootste kunstensector van Nederland. Met een actuele achterban van 140.000 zangers vormt Koornetwerk Nederland de grootste korenorganisatie in Nederland.Lees HIER alle koor- en Corona gerelateerde updates en berichten.
Ze hebben ook een Facebook pagina.
______________________________________________________
Elly Constandse mailt ons: Wat een gemis, de koorrepetities, het samen zijn op de maandagavond om maar te zwijgen over wat wij gisterenavond, 4 mei,  zo graag hadden uitgevoerd met elkaar. Verdrietig maar er komen betere tijden en we houden de moed erin.Vandaag, Bevrijdingsdag,  “Het lied van Verlangen naar vrede”, gezongen door een virtueel Bevrijdingskoor. Heel bijzonder. https://www.youtube.com/watch?v=MNUK0gWZvBc
______________________________________________________

Joukje Baart wijst ons op een interessant artikel uit NRC next: Opeens was er aandacht voor vergeten Joodse componisten
Ze raadt ook de podcasts aan die hierover op radio 4 door Margriet Vroomans zijn gemaakt i.s.m de Leo Smit stichting. Heel bijzonder!
______________________________________________________
Via mail naar het secretariaat en tevens via de Evenementen commissie (Co Dop) :
Zingen als Vanzelf, gratis online zangles door Bert van de Wetering op 2 mei as.Info en aanmelding: https://zingalsvanzelf.nl/zangtrainingen/samen-online-zingen-2-mei
______________________________________________________

Cursus Zingen van blad
Els Gelens zag op facebook de cursus “’ zingen van blad’’ voorbij komen. Speciaal voor koorzangers, een online cursus met 6 modules. Kijk op www.zingenvanblad.nl. Kosten € 47,-
______________________________________________________

Through music we are connected
Tjitske Dijkstra stuurt ons deze indrukwekkende video:Muzikanten en zangers van het Bachfest Malaysia en hun vrienden over de hele wereld zingen “Befiehl du deine Wege” uit Bach’s Matthëus.  De geluidsweergave bestaat uit de originele opnames met de mobiele telefoons van de deelnemers. De video is in slechts 36 uur gemaakt, inclusief montage.
“We will continue to make music
despite the challenges ahead of us;
We may be apart from each other,
but we are connected through music”.
______________________________________________________
Groot Omroepkoor:
Reinhard Maas stuurde een mooie video
van het Groot Omoepkoor dat -ieder lid op zijn/haar eigen lokatie- Rachmaninovs ‘Bogoroditse Devo’ zingt.
______________________________________________________
Even wat leuks:
Carola Mans maakt ons net als Marcel attent op iets van Beethoven, maar dan een animatie bij de Vijfde Symphonie. ‘Cómo nunca antes la viste’ oftewel ‘Zoals je die nog nooit gezien hebt’. Moet je beslist even HIER bekijken.
______________________________________________________
Meezingvideo’s:José Geijsel stuurt deze link naar een Youtube filmpje van Eric Jan Joosse, dirigent van de Amstellandse Cantorij. Daarop een Meezingcanon, jij bent daar dan één van de partijen in, en je kunt heerlijk uit volle borst met de andere stemmen meedoen. Eric Jan heeft ook een website met nog meer Meezingvideo’s.
______________________________________________________
Een heel bijzondere uitvoering van de Matthaus Passion door alleen maar jongens/mannen werd gevonden door Margreet Ringnalda op:
https://www.youtube.com/watch?v=QrrdWYh9Hwc

met o.a. Georg Gädker, die bij ons de basaria’s zou komen zingen…..(nog niet zeker of hij hij volgend jaar ook van de partij is) Jongens solopartijen:
Elias Mädler (14, mezzosoprano) at 10:40, 1:05:00, 1:10:18, 1:46:26 and 2:07:09
Pascal Pfeiffer (14, soprano) at 52:50, 1:18:48, 1:39:12 and 2:27:06
Lionel Wunsch (13, soprano) at 15:44
______________________________________________________
“Zomaar” berichtjes van koorleden (nieuwste berichten bovenaan) aan het bestuur:
Monique de Loos:

Eén van de meest bijzondere momenten afgelopen tijd en totaal anders dan gepland en verwacht was de viering van mijn 65ste verjaardag op 29 april jl. (Ja zelfde dag als Marcel’s verjaardag) In plaats van 1 groot feest, was het een zéér gespreide viering: de dag zelf de hele dag door een komen en gaan van vrienden en familie, bezorging van bloemen en cadeautjes. En eigenlijk erg leuk omdat ik tijd had om met iedereen gezellig te praten…                                               Heerlijke verjaardag!

Dag allemaal
In de eerste plaats zeg ik: gelukkig ben ik gezond, wat heel veel waard is. En wat mis ik de warme deken van het koor voor lief en leed en vriendschap. Ik geniet van mijn tuin en het mooie weer.
Ik probeer na een operatie aan mijn been weer te lopen dat lukt prima. Ook mocht ik mijn 8ste kroonjaar (corona) meemaken zonder feest en heel veel bloemen. Wat was dat prachtig.
Mijn taak als mantelzorger gaat gewoon door.
En wij genieten ook soms van een lekker dinertje in de tuin
Ja dan komen ook de corona kilootjes!!!
Groet, Maryka Glebbeek

Ik stuur elk weekbericht, met de bijdrage van Marcel, luister- en oefentips, door naar Corry van Eendenburg. Dat wordt door haar erg gewaardeerd. Zij heeft al meerdere uitvoeringen van de Matthäus Passion met ons meegezongen als projectzanger, en twee koorreizen meebeleefd.
En wij kennen elkaar al 53 jaar!
Hartelijke groet Beelke Delver

Ik ben, als nog maar recent (okt 2019) koorlid, onder de indruk van de wekelijkse nieuwsbrief, en van de enorme stimulans en enthousiasme waarmee Marcel ons in muzieksferen houdt. Het is fijn dat op deze manier het koor “bij elkaar blijft”.
Nou zou je kunnen zeggen: je betaalt koorcontributie maar je zingt helemaal niet!
Mijn insteek is: al zou het nog 2 jaar gaan duren (moet er niet aan denken) voor het weer veilig is om in een koor te zingen, ik blijf contributie betalen om op die manier aan Marcel en Alexander een stukje inkomen te garanderen.
Hartelijke groeten Magda Vente

Wat fijn, de wekelijkse berichten! En weer eentje in de mailbox. Dank voor jullie aandacht. Het is inderdaad een onzekere tijd. Wanneer kunnen we (klein)kinderen weer zien? Vrienden? En wanneer kunnen we als koor weer samenkomen en zingen….hopelijk kan dat na de zomer wel weer! Het is allemaal afwachten. Ik mis het wel!
Allemaal het goede toegewenst. Beelke Delver

Ik merk hoe fijn het is om op de hoogte te blijven van nieuws uit ons koor. Na een maandje niet gezongen te hebben, hebben de oefeningen die Marcel ons heeft toegestuurd, me weer aan het werk gezet. Fijn om zo de banden te onderhouden.” 

Dag Allemaal, Hier een teken van leven uit “Het hoge Noorden”, waar het tot nu toe gelukkig rustig verloopt. Zonder veel Corona patiënten. Het is nog steeds onwezenlijk stil zonder het wekelijks naar Amstelveen te reizen, om fijn te kunnen zingen en elkaar te ontmoeten. Dit geldt voor mij al 50 jaar.
Hartelijke Groet aan allen van Janneke Maas
Hallo lieve mensen
Heb heel erg genoten van de St John Passion van Bob Chilcott !
Lijkt mij heerlijk om te zingen. Het heeft onze paasdag verrijkt.
Erica Fasse

Dank voor jullie enorme bestuurlijke inzet tijdens deze bizarre dagen. Heel leuk om de e-mails van Marcel te ontvangen, we hoeven ons niet te vervelen. Hartelijke groet en blijf allemaal gezond.
Hanneke Pentinga

Lieve allen, wat een mooi initiatief van Marcel! Ik mis het zingen zeer. Wens iedereen het allerbeste toe en tot na deze nare tijd… 
Lieve groeten, Noortje Briet
Ik (en ik niet alleen, neem ik aan) ben toch wel heel erg geschrokken van het bericht over Ruud. Het is te hopen dat hij volledig herstelt, en ik wens hem veel sterkte toe.
groetjes, Co Dop

Wat tips waar ik zelf veel gebruik van maak: Ik luister veel naar de podcasts op NPO4: de “Bach van de Dag” bijvoorbeeld vind ik heel fijn! De bibliotheek biedt extra luisterboeken op de app: LuisterBieb! En om in beweging te blijven: “Nederland in Beweging” elke ochtend en ook op uitzending gemist!
Hartelijke groeten en blijf gezond, Monique de Loos

Wens jullie alle goeds en gezondheid en we hebben in onze wereld zoveel middelen om met muziek bezig te blijven! Luisteren alleen al (alvast van de nieuwe stukken bijv.!) en al die andere muziek, waar je nooit aan toe kwam (en de vogels…die durven ook weer!).
Hartelijke groet, Marleen Kranendonk

Lieve mensen van het bestuur, wat een stappen moeten jullie zetten. Veel bewondering en waardering van mijn kant. Ik denk dat iedereen de maandagavonden met dat heerlijke zingen mist! Ook ik hoop iedereen weer spoedig in goede gezondheid te zien en vooral weer uit volle borst te horen. Hartelijke Groeten en veel liefs aan allen, Erica Fasse

Joukje Baart stuurt dit artikel uit NRC.next:
Geen passie in de zaal? Wel passie op de bank

Ongehoord: er klinken deze maand geen live uitgevoerde Matthäus en Johannes -passies van Bach in Nederland. Wat nu? Sterke nieuwe opnames en een schatkamer aan streams bieden soelaas.

_________________________________________